Proverite statuš vašeg naloga

Provera naloga. Upisivanjem korisničkog imena/broja naloga i lozinke možete proveriti trenutni status vašeg naloga i mobilnog telefona koji se nalazi na servisu. Potrebne informacije možete naći na vašem nalogu.

IMEI/Korisničko ime/broj naloga –  je jedinstven broj koji jednoznačno identifikuje vaš uređaj. Sastoji se od 15 cifara i na našem nalogu možete ga naći u sekciji Aparat od korisnika.

Šifra –  ovo polje neophodno je upisati 4 zadnje cifre telefonskog broja koji ste ostavili kao kontakt telefon prilikom predaje aparata na servis.

Ukoliko je imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi mobilnog telefona koji je u našem servisu možete nas kontaktirati: