25


27/02/2015

Blog

Mobilna rešenja

Tri faktora

Sa sve bržim prihvatanjem mobilnih uređaja i aplikacija i u slobodno vreme i u toku radnog vremena javljaju se sve veći izazovi za kompanije koje moraju da nadju načine da učine sigurnim uređaje koji se koriste zbog posla ali i da dozvole korisnicima da ih koriste u privatne svrhe.Očigledno je da je čovečanstvo u sred nove računarske revolucije koju pokreću mobilni uređaji kao što su smart telefoni ili tableti. U četiri kratke godine videli smo neverovatno prihvatanje smart telefona koju je pokrenula konzumeracija informacionih tehnologija.Ova konzumeracija informacionih tehnologija bila je jedan od najvažnijih faktora za kreiranje potrebe za instant pristupom informacijama bilo za poslovne bilo za privatne potrebe. Kompanija Strategy Analitics, koja se bavi istraživanjem tržišta, predviđa da će do 2020. godine biti više od 5 milijardi korisnika i kompanija povezano na internet i cloud sa preko 20 milijardi uređaja koji će ostvarivati veze. Enterprise Mobiliti Foundation veruje da će, dok svet surfuje na talasu prihvatanja mobilnih tehnologija, biti potrebno da se izvrši balans između ličnog konfora i potrebe da se kontrolišu korporativne informacije pomoću novog razmišljanja o koegzistenciji koja prepoznaje sve nejasniju liniju između prihvatnih i poslovnih potreba/zahteva.

Udobnost
Ako postoji jedna reč koja sumarizuje prednosti korišćenja mobilnih uređaja mnogi će se složiti da je ta reč Udobnost. Mobilni uređaji olakšavaju ne samo da ostanete u kontaktu sa prijateljima i kolegama već da brzo i lako (udobno) pristupite informacijama.Eksplozija mobilnih aplikacija (preko 500.000 dostupno ih je za razne platforme) obezbeđuje nam novu paradigmu za posao i infotainment u pokretu. Danas, uzimamo zdravo za gotovo – čak i očekujemo – mogućnost pristupa Internet-u ne samo za (poslovni) email već i mogućnost da se informacije prime i kreiraju. Informacija, očigledno, dolazi u različitim formama kao što su vesti , update-ovi sa socijalnih mreža i informacije koje dolaze kroz aplikacije koje nam obezbeđuju druge funkcionalnosti za pronalaženje i deljenje informacija.Iako je eksplozija mobilnih aplikacija obezbedila pojedincu fantastične mogućnosti za promenu načina života kreirala je i mnogo prilika i izazova u poslovnom okruženju.

Kontrola
Istorijski gledano, kompanije – naročito IT odeljenja – navikle su da imaju mogućnost da kontrolišu svaki aspekt IT infrastrukture. Kada je postojala velika razlika između tehno-orijentisanih i tehno-fobičnih ljudi bilo je relativno lako, za IT odeljenje, ne samo da kontroliše već i da diktira kako se tehnologija implementira i kako se njome upravlja unutar kompanije.Kako je tehnologija sve dostupnija postaje sve češća u kućama tako i kreira novu generacija tehno-orijentisanih ljudi. Iz mobility perspektive kompanija, konzumeracija korporacijskih mobiliti rešenja pre svega proizilazi iz globalnog pada ekonomije. Ovaj pad pomogao je rast individalnih uređaja na radnom mestu. Kombinacija ova dva faktora omogućila je talasu pojedinaca da kupe svoje smart telefone i da ih povezuju na korporativni email.I ako se ne postavlja pitanje da li je konzumeracija korporativnih mobilnih rešenja doprinela rastu i inovacijama na radnom mestu, postoji povećana zabrinutost gledajući potencijalne negativne reprekusije u odnosu na to što mnogo ličnih (samim tim i nekontrolisanih) uređaja pristupa osetljivim korporativnim podacima. Povećana svest o reprekusijama neograničenog mobilnog pristupa bila je ključni katalizator za prihvatanje mobile device management-a (MDM) i sigurnosnih rešenja.Podaci kompanije Strategy Analytics pokazuju da postoji povećani nivo zabrinutosti IT sektora u domenu sigurnosti mobilnih uređaja na radnom mestu, bez obzira da li je reč o smart telefonima ili tabletima. Zabrinutost je prava i opravdana jer se sve veća količina informacija preuzima preko ličnih i poslovnih nesigurnih uređaja. Ipak izazov je dvostruki. Prvo, korporacije lične nesigurne uređaje ne treba da posmatraju drugačije od korporacijskih takođe nesigurnih uređaja jer će oni pristupati osetljivim informacijama bez obzira na vlasništvo. Drugo, i ako je relativno lako zaključati uređaj taj nivo sigurnosti čini uređaj neudobnim za korišćenje i često donosi frustracije korisnicima pa oni izbegavaju da ih koriste i smanjuju na taj način benefite mobilnosti na radnom mestu.

Koegzistencija
Do danas, MDM i sigurnosna rešenja i ako su obezbeđivala duboku kontrolu i upravljanje uređajima imali su značajna ograničenja. Na primer, udaljeni wipe uređaja je brisao ceo uređaj i ako su postojali podaci koji su svakako trebali da ostanu na uređaju (naročito ako je scenario taj da osoba samo menja radno mesto unutar kompanije). Ovo „sve ili ništa“ brisanje često je odvraćalo zaposlene od MDM-a ali je i otvorilo prostor proizvođačima da obezbede nova rešenja za upravljanje ovim potrebama i da se napravi ekvilibrijum između upravljanja ličnim i korporativnim podacima.Danas, kompanije mogu da implementiraju mobilne aplikacije korišćenjem „sandbox“ rešenja ili alternativno mogu da virtualizuju sadržaj na mobilnim uređajima na taj način kreirajući čistu liniju demarkacije između ličnih i korporativnih podataka. Glavni izazov sa ova dva pristupa je da ne postoji jasna linija demarkacije kako, gde i kad pojedinci pristupaju privatnim ili poslovnim informacijama. Mi verujemo da, u većini slučajeva, ni jedan od dva navedena pristupa ne pruža dovoljno elegantno rešenje koje omogućava da privatne i poslovne informacije koegzistiraju na jednom mobilnom uređaju jer ni jedno od njih ne „obrađuje“ to kako ljudi koriste mobilne uređaje na dnevnom nivou i za lične i za poslovne potrebe. Jako verujemo da će korisnici imati imati velike benefite od tehnološkog rešenja koje lako može da upravlja ličnim i poslovnim potrebama.

Preporuke
Organizacije ne mogu da gledaju u mobilna rešenja kao u „rešenja okrenuta korisniku“ ili kao u „rešenja okrenuta korporaciji“. Mobilna rešenja moraju da obezbede neograničeno korisničko iskustvo koje se „obraća“ svim potrebama korisnika – bez obzira da li je reč o korišćenju u privatne ili poslovne svrhe.Dalje, nastavljajući tranziciju ka sigurnim uređajima obezbeđuje se jedinstvena šansa korporacijama. Kompanije koje su se u prošlosti opirale da dozvole nesigurnim uređajima pristup poverljivim podacima treba da razmotre ovaj trend kao šansu da reinvestiraju njihov budžet za telefone u rešenja za mobilno upravljanje. Ova rešenja su različita i nude različit set funkcionalnosti. Predlažemo da kompanije pogledaju MDM rešenja koja imaju sledeće funkcionalnosti:
Rešenje obezbeđuje ne samo osnovne MDM funkcije već ima mogućnost da upravlja aplikacijama na uređaju i obezbeđuje prave sigurnosne funkcije
Mogućnost da se obrišu kompanijski podaci a da se lični podaci ostave nedirnuti
Administracija i kontrola kroz web interfejs koji dozvoljava pristup bilo kad i bilo gde
Mogućnost (koja mora postojati kao opcija koja se može isključiti) da se zabrani korisniku prosleđivanje korporacijskih podataka kroz privatni email
Mogućnost kontrole koje aplikacije mogu da pristupaju korporacijskim podacima i kroz koje kanale prenosa podataka
Mogućnost podrške korisnicima i ažuriranje uređa Over-The-Air (OTA).
Mogućnost pristupa podacima na uređaju i izvršavanje akcija na njemu čak i kada nema data konekciju
Mogućnost da se spreči „paste“ korporacijskih informacija u aplikacije koje spadaju u lične

Ovo su samo neke od važnijih preporuka koje obezbeđuju, gledano kroz uređaje i mogućnosti za upravljanje aplikacijama, fleksibilnost onako kako mobilnost evoluira i umnožava se unutar radnog mesta. Kompanije koje misle unapred implementiraće MDM rešenja koja elegantno rešavaju sve potrebe za nesmetano korišćenje mobilnih uređaja na način da privatne i poslovne informacije koegzistiraju na uređaju i da je sve vreme osigurana sigurnost i integritet korporacijskih podataka. O Enterprise Mobility FoundationMisija Enterprise Mobility Foundation-a je da bude globalni graditelj zajednica i zagovornik vrednosti uspešne implementacije i upravljana mobilnih rešenja unutar kompanija bez obzira da li su u privatnom ili javnom vlasništvu. EMF je podržan od više organizacija među kojima su i osnivači: Tangoe i Zenprise. Ovi i drugi prijatelji Fondacije poštuju našu odgovornost da nezavisno postavljamo pitanja, pronalazimo i predstavljamo odgovore i da se bavimo otvorenim pitanjima koja postoje.Za više informacija u Enterprise Mobility Foundation-u molimo vas posetite www.theemf.org